2018. június 23., szombat

2018. június 16-án felavattuk a Tara Templomban elhelyezett aranyozott Láma Ngawang Sztúpát.

A sztúpába Tiszteletreméltó Láma Ngawang hamvait helyeztük el egy aranyozott ereklyetartó sztúpában.
Az ünnepélyes avatást Tiszteletreméltó Cültrim Rinpocse végezte.

Tiszteletreméltó Dordzse Lopön Láma Ngawang Rinpocse a Magyarországi Karma Kagyüpa Buddhista Közösség alapítója és szellemi vezetője, Őszentsége a Gyalwa Karmapa képviselője.
Láma Ngawang egy érdeklődő csoport meghívására 1987-ben megalapította hazánkban a Karma Ratna Dargye Ling Magyarországi Karma Kagyüpa Buddhista Közösséget, melynek egészen a 2011-ben történt teste elhagyásáig, és az egyetemes béke állapotába oldódásáig a szellemi vezetője volt.
Őszentsége a XVI. Karmapa mondta róla: Láma Ngawang egész életét kizárólag a belső ösvény gyakorlásának szenteli, és képes tanítványait elvezetni szellemük igaz természetének megismeréséhez, azaz a megvilágosult állapot megtapasztalásához. Láma Ngawang Magyarországon illetve a Kárpát-medencében a buddhizmus szellemisége és gyakorlata bevezetésének és meghonosításának meghatározó egyénisége, akinek munkásságát az általa vezetett közösségek folytatják.

Szeretnénk kifejezni mélységes köszönetünket nagyra becsült Lámánknak, aki eltávozása után is támaszunk és segítőnk. Kérjük, hogy emberi teste elhagyása után se hagyjon minket magunkra, és kívánjuk, hogy minél előbb szülessen meg újra tanítani itt, az emberek világában.